ABSORBATORN APPLIKATIONER

- May 03, 2019-

ABSORBATORN APPLIKATIONER


Elektroniska drift vid höga frekvenser kan ha problem med utsläpp av högfrekvent brus. En gång sätta inuti ett hölje, energin kommer att lägga i fas vid vissa frekvenser kan orsaka resonanser som kommer att hindra utförandet av enheten. Ett bra exempel på detta fenomen ses i figur 1. Förstärkaren mättes i det skick som visas och därefter omvärderas inuti dess inhägnad. När sätter inuti inneslutningen prestanda var allvarligt försämrad på grund hålighet resonanser inuti höljet. Uppmätta data är nedan i figur 2.


image

image