Fördelar med MIM (Metal Injection Molding)

- Aug 26, 2019-

Fördelar med MIM (Metal Injection Molding)

1. Effektiva kostnader med komplex design och bra prestanda
Tillåter designfrihet att tillverka komplicerade former än andra metoder.
Hög produktivitet för att göra små precisionsdelar, snabba och effektiva.
Komplexa produkter kan vara med små hål, tunna väggar och fina ytdetaljer, inre och yttre gängor, rotting, fin detaljerade ytstrukturer, graveringar och markeringar.

2. Materiell variation
Överlägsen styrka, magnetiska och korrosionsegenskaper på grund av hög täthet uppnås jämfört med konventionell pulveriserad metall, plast och gjutning.
Nätformade komponenter från annars svårbearbetade material som hårdmetall, volframlegeringar och titan.
Isotropisk och homogen mikrostruktur för enhetliga materialegenskaper.
Förmåga att skapa legeringar som inte är tillgängliga i smides- eller gjutform.