Är stora magneter starkare än små magneter?

- Jun 21, 2019-

Alla magneter är gjorda av järn . järn är ett mjukt magnetiskt material - skulle inte fungera! Gör magneter - järn och stål - genom att sträcka . Större magneter är starkare än småmagneter. del av en cirkus - svag stor och stark liten ! Jordens magnetiska ochgeografiska poler ligger på samma plats .