Kan flexibla magneter blockera mobiltelefonsignaler?

- Apr 24, 2018-

Flexibla magneter kan inte blockera cellsignaler, och cellsignaler är inte lika med strålning. Flexibla magneter kan bara generera magnetfält och ändra magnetfältet och kan inte blockera mobiltelefonsignaler.


Mobiltelefonstrålning:


Den maximala mängd elektromagnetisk strålning som släpps via mobiltelefonkontakt är bäst, så det är bättre att svara på telefonen om en sekund eller två efter att telefonen ringer.


Alla typer av hushållsapparater, kontorsutrustning, mobiltelefoner och så vidare bör undvika lång operation.


1, Använd din mobiltelefon så lite som möjligt. Använd inte telefonen under långa perioder, eller använd en fast telefon istället för att minska elektromagnetisk strålning.


2. Mobiltelefonen har maximal effekt när den är ansluten, så det är bättre att hålla telefonen borta från huvudet när signalen är ansluten.


3. Mobiltelefoner behöver inte när man stänger av så långt som möjligt, så länge som stickkontakten kommer att avge elektromagnetisk strålning, bara vid tidpunkten för kommunikation från strålningsdoserna än vänteläge, så långt som möjligt när det är i viloläge där de är borta från kroppen.


4. Använd antistrålningstillbehör.


Om du vill dekorera ditt rum med flexibla magneter, gör du det, oroa dig inte för signalavskärmning.