Klassificering av elektroniska komponenter

- Mar 22, 2018-

Första, komponenter: fabriken i bearbetning av råvaror inte ändra molekylära komponenter i produkten kan kallas komponenter, komponenter är inte enheter krävs energi. Det inkluderar: resistans, kapacitans, induktans. (även känd som passiv komponent passiva komponenter)

Komponenter är indelad i:

1, krets-typ komponenter: dioder, motstånd och så vidare

2. ansluta komponenter: kontakter, uttag, anslutningskablar, tryckta kretskort (PCB)

Andra, enhet: fabrik i produktion och bearbetning av förändringar i strukturen av råmaterial produkter kallas enheter

Enheter är indelade i:

1, den aktiva enheten, dess viktigaste funktioner är: (1) egen förbrukning av el (2) behovet av extern strömförsörjning.

2. diskreta enheter, uppdelad i (1) bipolär transistor (2) fält effekt transistor (3) SCR (4) Semiconductor motstånd kondensatorn