Utveckling historia av elektroniska komponenter

- Mar 22, 2018-

Historia av elektroniska komponenter är faktiskt en kondenserad elektroniska historia. Elektronik, som utvecklades i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal, var snabbast och utbredda under 1900-talet, och blev en viktig symbol för modern vetenskap och teknikutveckling.

1906, uppfann amerikansk uppfinnare DeForest (De skogen Lee) vakuum transistorn (Elektronrör). Den första generationen av elektroniska produkter ta elektronröret som kärna. I sena 40 föddes världen den första semiconductor transistor, som är liten, lightweight, energibesparing, lång livslängd och andra egenskaper, snabbt av länderna att använda, i ett stort utbud av utbytet av elektronröret. I de sena 50, världen visades den första integrerade kretsen, som integrerar många transistorer och andra elektroniska komponenter på en silicon chip, så att elektroniska produkter till en mer miniatyriserade utveckling. Integrerade kretsar från små och storskaliga integrerade kretsar och VLSI, så att elektroniska produkter till hög effektivitet låg förbrukning, hög precision, hög stabilitet, intelligent riktning. Eftersom de fyra stegen i utvecklingen av elektroniska datorer kan tillräckligt illustrerar vad som kännetecknar de fyra stegen i utvecklingen av elektronik, följande fyra epoker av utvecklingen av elektroniska datorer illustrera egenskaper de fyra faserna av utvecklingen av elektronik.

Den snabba utvecklingen av elektroniska komponenter industrin under 1900-talet har revolutionerat världen och människors arbete och levnadsvanor. Elektroniska komponenter utveckling historia är faktiskt historia elektronikindustrin.