FQA FÖR HANTERING OCH LAGRING av magneter

- Jun 16, 2019-Tips om hantering och lagring av magneter
  • Var alltid försiktig när du hanterar magneter! Magneter kan knäppa ihop och skada personalen eller skada sig själva.

  • Håll magneter borta från magnetiska medier, såsom disketter, kreditkort och datorskärmar.

  • Förvara magneter i slutna behållare så att de inte lockar metallskräp.

  • Om flera magneter lagras ska de lagras i att locka positioner.

  • Eftersom de lätt kan demagnetiseras ska alnico magneter lagras med "behållare", järn eller magnetiska stålplattor som förbinder polens poler.