FQA av MASKINMAGNETS

- Jun 14, 2019-


Kan magneter bearbetas?
Ja, magneter kan bearbetas. Hårdmagnetmaterial är emellertid extremt svåra att maskinera, till skillnad från flexibla eller gummitypa magnetmaterial. Magneterna bör så mycket som möjligt bearbetas i omagnetiserat tillstånd, med diamantverktyg och / eller mjuka sliphjul. I allmänhet är det bäst att inte försöka maskinera hårdmagnetmaterial om du inte är bekant med dessa specialiserade bearbetningstekniker.

Hur mycket kostar det för maskinmagneter?
Faktorer som bestämmer kostnaden för maskinmagneter inkluderar:
  • Mängd: Ju större kvantitet, desto lägre kostnad, eftersom uppställningsavgifter måste skrivas av över kvantiteten, och specialverktyg kan skapas för att maskinera större mängder.

  • Material: SmCo-material är dyrare att maskinera eftersom de är väldigt spröda, flexibla material är mycket billiga till maskin på grund av deras fysiska egenskaper.

  • Form: Komplexa former är dyrare än enkla former; och,

  • Toleranser: Ju närmare de nödvändiga toleranserna desto dyrare kommer det att vara att mäta magneterna.