FQA av MAGNETISKA SAMMANFATTNINGAR

- Jun 15, 2019-


Vad är en magnetisk montering?
En magnetmontage består av en av flera magneter, tillsammans med andra komponenter, såsom stål, som allmänt påverkar magnetens funktionalitet.

Hur ska magneter monteras på min enhet?
Om en magnet måste fästas på en enhet kan du använda mekaniska medel eller lim för att fästa magneten på plats.

Lim används ofta för att säkra magneter på plats. Om magneterna följs på ojämna ytor krävs ett lim med mycket "kropp" så att den överensstämmer med den ojämna ytan. Heta lim har visat sig fungera bra för att vidhäfta magneter till keramik, trä, tyg och andra material. För magneter som vidhäftas med metall kan "superlim" användas mycket effektivt.

NEWLIFE kan leverera böjliga magneter med bindemedel som redan är fastsatta. Avlägsna enkelt fodret och fäst magneten på din produkt.