FQA av MAGNETISKT OMRÅDE

- Jun 08, 2019-

Vad är styrkan i jordens magnetfält?

Jordens ytfältstyrka är ca 0,5 gauss, men den varierar med så mycket som 10% beroende på styrkan hos korsfältet. Ett intervall från 0,85 till 0,45 kan hittas över hela världen. Geomagnetiska stormer kan orsaka förändringar mellan 1% och 5% som varar från några timmar till en hel dag.


Hur faller en magnets styrka över avståndet?
Styrkan hos ett magnetfält faller mer eller mindre exponentiellt över avståndet.


Här är ett exempel på hur fältet (mätt i Gauss) faller av med avståndet för en samarium koboltgrad 18-skivmagnet som är 1 "i diameter och 1/2" lång:

fält på avstånd

Vad är den styrande ekvationen för fältstyrka i förhållande till avståndet?
För en cirkulär magnet med en radie av R och längd L kan fältet B x vid magnetens mittlinje vid avstånd X från ytan beräknas med följande formel, där B r är återstående induktion av materialet):Det finns ytterligare formler som kan användas för att beräkna fältet från en rektangulär magnet och magneter i andra konfigurationer.


Vad kan jag använda för att blockera ett magnetfält?
Endast material som lockas till en magnet kan "blockera" ett magnetfält. Beroende på hur tjock blockeringsdelen är, kommer den att delvis eller helt blockera magnetfältet.