FQA av MAGNETIC FLUX

- Jun 10, 2019-


Hur uppträder linjer med magnetflöde?
Kraftlinjer är tredimensionella och omger en barmagnet på alla sidor.

Liksom polackerna avvisar och till skillnad från poler lockar. När motsatta poler av en magnet sätts samman, sammanfogar linjerna med kraft och magneterna drar samman.

När polacker av en magnet sätts samman, trycker kraftlinjerna från varandra och magneterna avstöter varandra.