Hur kan vi demagnetisera en magnet?

- Jun 25, 2019-

Hur man magnetiserar en magnet

  • Byt magnet med hög värme. Uppvärmning av en magnet gör att elektronerna inuti spinner ...

  • Placera magneten i ett omvänd fält. Du kan också ta bort magnetegenskapen ...

  • Hammar magneten. Om du träffar magneten på ett sådant sätt att den förstör dess norra ...

  • Lämna magneten ensam under en (mycket) lång tid.