Hur sticker magneterna till en annan magnet

- Jun 20, 2019-

Varje magnet har en nordpole och en sydpol ( uppkallad efter jordens magnetiska nord- och sydpolar ), och den norra änden av en magnet kommer att hålla sig i södra änden av en annan magnet . Men om två nordpoler eller två sydpoler ligger nära varandra, trycker magneterna varandra .