Hur fungerar en flexibel magnet?

- May 27, 2019-

En flexibel magnet fungerar genom att fästa sig på ferromagnetiska material med hjälp av sitt magnetfält.


han flexibilitet av dessa magneter innebär att de kan böja för att passa olika formade material, vilket ingen annan mängd magnet kan göra. Till exempel kan de fästa sig i en rund pelare eller en platt hyllplan.


Dragkraften hos en flexibel magnet lockar det ferromagnetiska materialet till magneten och håller det på plats. Ju större dragkraft av den flexibla magneten desto mer material kan den locka.


En magnetens dragkraft bestäms av ett antal olika faktorer; till exempel hur magneten har belagts och eventuell skada som kan ha inträffat på magnetens yta.