Hur magnetiseras en magnet?

- Jun 22, 2019-

Magneter tillverkas genom att utsätta ferromagnetiska metaller som järn och nickel till magnetfält . När dessa metaller upphettas till en viss temperatur blir de permanent magnetiserade . Det är också möjligt att tillfälligt magnetisera dem genom att använda olika metoder som du kan försöka säkert hemma .