HUR MYCKET MAGNETISERINGSKRAFT TAR DET TILL SATURATAGNAR?

- May 14, 2019-

För att nå den maximala energiproduktionen för en magnet bör den vara mättad, det vill säga magnetiseras helt, även om magneten senare stabiliseras antingen termiskt eller med hjälp av ett "knockdown" (eller kalibreringsfält).

Den magnetiseringskraft som krävs för att mätta en magnet beror på det magnetiska materialets koercivitet och i mindre utsträckning de fysiska egenskaperna hos magneten och komponenterna till vilka den kan fästas under magnetiseringen.

Den allmänna regeln är att för att mätta en magnet måste man tillämpa ett toppfält på mellan 2 och 2,5 gånger den inneboende koerciviteten. Till exempel kommer en Hci på 20 000 oersteds att kräva minst 40 000 oersteds att mätta.

När det gäller magneter som är fästa vid ledande fixturer, bildas virvelströmmar i materialet som uppställer ett omvänd magnetfält under den extremt korta magnetiseringspulsen. Detta förhindrar att magnetiseringsflödet helt penetrerar ledaren, kanske till och med magneten, och minskar fältet som magneten ser och ibland även flödesbanan (flödesriktningen) i magneten. I dessa fall är det nödvändigt för utrustningstillverkaren att justera LC (induktanskapacitansförhållandet) hos magnetiseringskretsen för att förlänga magnetiseringspulsbredden. En förlängd puls genererar mer värme vilket saktar produktionsmagnetiseringshastigheten. Så en noggrann kompromiss måste uppnås.