Hur man magnetiserar flexibla magneter

- Dec 26, 2019-

Flexibla magneter är tillverkade av en blandning av ferritmagnetiskt pulver och bindemedel till pellets som sedan kalenderas till ark. Magnetisera den flexibla magneten, det vill säga magnetisera ferritpulvret inuti. Det är mycket lätt att magnetisera ferritpartiklarna genom att applicera ett starkt yttre magnetfält. I produktionen skapas starka magnetfält på två sätt: 1 med starkare magneter, till exempel NdFeB. 2. Använd en ledande spole för att applicera ström för att skapa ett starkt magnetfält.


Det finns två typer av flexibla magneter, isotropiska och anisotropiska, där den magnetiska energin är relativt svag och anisotropisk är relativt stark. Dragkraften har också något att göra med magnetiseringsmetoden. Flexibelt magnetark antar vanligtvis enkelsidig magnetisk metod med flera poler.