Introduktion av flexibel NdFeB och dess egenskaper

- Nov 15, 2019-

Flexibelt NdFeB är ett polymerkompositmaterial genom att blanda NdFeB magnetiskt pulver och bindemedel och sedan formas genom valsning.


Flexibel NdFeB används främst inom sensorer, mikromotorer och stark adsorption, till exempel mobiltelefon (hjulnyckel), trådlös mus, stöld av stormarknadsvaror, platt högtalare och så vidare.


Egenskaper hos NdFeB


1. Remanent Br: efter att den permanenta magneten är magnetiserad till teknisk mättnad och det yttre magnetfältet har tagits bort kallas Br-kvarhållningen restmagnetisk induktionsintensitet.


2, koercivity Hc: göra magnetisering till teknik mättad permanentmagnet B reducerad till noll, behovet av att lägga till den omvända magnetfältstyrkan som kallas magnetisk induktiv koercivity, kallad coercivity


3. Magnetisk energiprodukt BH: representerar den magnetiska energitätheten som fastställts av magneten i luftgaputrymmet (utrymmet för två magnetiska poler hos magneten), nämligen den magnetostatiska energin per enhetsvolym av luftgapet. Eftersom denna energi är lika med magneten Bm och Hm, kallas den magnetisk energiprodukt.


4. Magnetfält: utrymmet med magnetisk effekt på magnetpolen är magnetfält.