Är det sant att magnetiska material kan främja energiomvandling?

- Apr 30, 2019-

Vad är förhållandet mellan magnetiska material och energiomvandling? Kanske kan du tänka på Faraday elektromagnetisk induktion. NASA LABS genomförde nyligen anpassad tillverkning av magnetiska material. Det är värt att undersöka hur mycket magnetiska material kan främja utvecklingen av energikonvertering om de tillämpas på kraftgenerering och energiomvandling.


Elbilar, en online-undersökning av mer än 13 miljoner datapunkter, verkar ha alla att prata om trenden, inklusive NASA.


"Eftersom USA och världen flyttar sig från fossila bränslen och mot nya former av förnybar energi, som solceller och elfordon, blir energieffektivitet ett viktigt forskningsområde, säger Randy Bowman, chef för avancerad magnetisk materialtillverkning och karaktäriseringslaboratorium vid NASAs Glenn-forskningscenter.


Användningen av magnetiskt material kommer inte att stoppa med elektriska flygplan. Enligt Bowman testar ett forskargrupp egenskaperna hos sådana magnetiska legeringar. Användning av magnetiska legeringsmaterial för att omvandla el som alstras av solceller till en annan form av energi kan integreras smidigt i det nationella nätverket, och kraften är stabil och lätt att hantera.


Originallänk:

NASAs magnetmateriallaboratorium flyttar evolutionen av energikonvertering framåt

http://www.spacedaily.com/reports/NASAs_Magnetic_Materials_Lab_Moves_Evolution_of_Energy_Conversion_Forward_999.html