MAGNET DRIFTSTEMPERATURER

- Jun 13, 2019-

Vilka är de rekommenderade arbetstemperaturerna för olika magnetmaterial?

Den maximala temperaturen vid vilken en magnet kommer att vara effektiv beror väsentligen på permeanskoefficienten eller "Pc" av materialet. Pc är en funktion av den magnetiska krets i vilken magneten arbetar. Ju högre PC: n (desto mer "stängs" kretsen), desto högre temperatur kan magneten fungera utan att bli kraftigt avmagnetiserad. Här visas ungefärliga maximala arbetstemperaturer för de olika klasserna av magnetmaterial. Vid temperaturer, nära de som anges nedan, kan särskild uppmärksamhet behövas för att säkerställa att magneten inte blir avmagnetiserad.


image


Vad är den maximala temperaturen en magnet kan fungera vid inte ett inställt värde?
Magneter fungerar på olika nivåer av effektivitet med tanke på olika kretsar som de arbetar i. Ju mer stängt kretsen magneten är i, desto stabilare är den, och den mindre effekttemperaturen kommer att ha på den.