MAGNETISK TILLSTÅNDSFÖRFARANDE FÖR HÅLLSKRAFT

- Nov 27, 2019-

TESTFÖRBEREDELSE
#TESTMASKIN:
Holding Force Gauge består av tre delar, Pull-Push Strength Calculator (a),
Sugchuck (b) och monteringsfäste och sängplatta (c).
Suction Chuck är gjord av stål med 35,7 mm och 5 mm tjocklek


image


#TESTPROV:
Flexibla magneter, som längd och bredd ska vara större än 35,7 mm


Steg 1:
Stick ett tejp på baksidan av provets testsida
(icke-magnetiserad sida) bör limstorleken vara större
än 35,7x35,7 mm, och håll dig fast utan bubblor.

image
Steg 2:
Lyft sug Chuck. Skala av limfodret och stick fast
provet ordentligt under sug Chuck.

image


Steg 3:
Noll mätaren först. Sänk ned sugchucken för att hålla fast
på testprovet (Det finns någon poäng på Gauge
efter att ha fastnat, gör INTE noll.)

imageSteg 4:
Lyft sugchucken försiktigt tills provet separeras med
sug Chuck. Mätläsning multiplicera 100 är testet
data, enheten är g / cm2. Testa tre gånger för att få medelvärdet.

image