Magnetiskt material - Magnetband med magnetband

- Jan 18, 2020-


Produktbeskrivning

Produktionsinformation:
Magnetiskt material - Magnetband Magnetband Magnetband används idag i kraftfördelningstransformatorer, mellanfrekvensströmtransformator / invertor, högeffektströmförsörjning, pulstransformator, magnetförstärkare, mättad elektrisk transformator, PFC-induktor, filterinduktor och kärnor för andra produkter .

Magnetiska egenskaper:
Prestanda 50 HZ 1,3T 50 HZ 1,35T 60 HZ 1,3T 60 HZ 1,35T
Förlust <0,14 w=""> <0,15 w=""> <0,17 w=""> <0,18 w="">
Spännande kraft <0,17 va=""> <0,18 va=""> <0,25 va=""> <0,30 va="">

Tekniska egenskaper:
* Har en hög mättnadsmagnetisk densitet - minskar lindningsvarv och produktstorlekar.
* Hög resistivitet, låg tvångskraft - förbättrad produkteffektivitet.
* Låg förlust = 1/3 - 1/5 av kiselstålplåt - sänker temperaturen, förbättrar effektiviteten.
* Låg spännande effekt - minskar strömmen utan belastning och brus.
* Variabel permeabilitet - uppfyller olika applikationskrav genom olika glödgning.
* God temperaturstabilitet - långvarigt arbete under 130oC-omständigheter