Projektions whiteboard ger dig en annan upplevelse

- Apr 21, 2018-

Klicka här för att veta mer om Newlife magnetic projection whiteboard


Idag, i stora teknikföretag, är ett stort skrivbar whiteboard ett måste för brainstorming. Tanken är att du kan flytta till en familj. I barnrummet installerar du en vit vägg med magnetisk projektion, barnet kan skriva målningen och kan använda projektorn för att hålla skolans elektroniska version av problemprojektionen. På detta sätt kan barnet skriva problemet direkt på självhäftande projektionstavla, och föräldrarna kan när som helst förklara eller diskutera med barnet.


image.png


Friterar du fortfarande en tankebrott? Kämpar du fortfarande med bristen på en plattform för diskussion? Lider du fortfarande av begränsningarna i det traditionella whiteboard-skrivutrymmet? Projektionsstickan underlättar interaktionen mellan lärare och elever i klassrummet. Utbildningsmetoden för kommunikation och samarbete presenteras med hjälp av en magnetisk projektionstavlavägg, och studenternas intresse är också förbättrad när det gäller att optimera undervisningen.


Klicka här för att veta mer om Newlife magnetic projection whiteboard