Litet utrymme - spara expert - magnetisk svarta tavlan

- Sep 06, 2018-

Efter en lång insats har vi äntligen vårt eget hem, men framför verkligheten av "liten familj" kan många saker inte uppnås, främst problemet med rymdbesättning. Genom att inse detta problem började vi två att söka på internet för olika artiklar om rymdutnyttjande, för att ta reda på vilka produkter som skulle kunna utnyttja rymden väl. Efter en veckas överläggning bestämde vi oss för att köpa en magnetisk svarta tavlan.


Den ursprungliga avsikten med köpet är att vi vill utnyttja utrymmet på vår hemvägg och slutligen välja magnetlådan "NEWLIFE". Det viktigaste är att känna att det bättre kan utnyttja utrymmet på väggen. Först och främst kräver den magnetiska tavlanväggen inte specialverktyg att installeras, och installationsprocessen lämnar inte några spår på väggen. Dessutom, med tanke på problemet med miljöskydd är materialet i denna magnetiska svarta tavlan utom min förväntan bra. Det mest överraskande som förvånar mig är att det inte finns någon lukt när varorna öppnas. Det känns som om det miljövänliga materialet används, så jag kan vara säker på att installera den omedelbart.