Några ordlistor för flexibla magneter 1

- Jul 08, 2019-

Återstående magnetism

Små mängder magnetism som förblir i ett material efter att ha utsatts för magnetisk kraft.


Nå ut

Avståndet i vilket ett magnetfält kommer att sträcka sig från magnetkällan.


Dra test

Ett test av hållbarhet eller avbrottskraft och sträcker sig ut, vanligtvis utförd med en platt järnplatta eller järnkula och en fjäderskala.


Polstycken

Stålplattor kopplade till norra och södra polerna av en magnet som leder fluxlinjerna och kan styra magnetfältets gradient.


Oersted

Enheten för magnetisk intensitet i cgs (centimeter-gram-sekund) systemet som beskriver magnetisk kraft.


Nordpolen

Polen av en magnet som när den är fritt suspenderad skulle peka på den norra magnetiska polen på jorden.


MGOe

Mega Gauss Oersted.