Några ordlistor för flexibla magneter 2

- Jul 09, 2019-

Maximal driftstemperatur

Den maximala temperaturen som en magnet kan tåla utan betydande instabilitet eller strukturella förändringar på lång sikt.


Maximal energiprodukt, (BH) max

Poängen på BH-kurvan där produkten av B och H är maximal och den erforderliga volymen av magnetmaterial som krävs för att framställa en given energi i omgivningen är ett minimum. Mätt i MGOe.


Magnetisk mättnad

Den maximala mängden magnetisk energi som kan absorberas av en magnetisk substans.


Magnetisk orientering

Bestämmer magnetpolariteten och positionen för en magnetpol till den andra.


Magnetiska linjer av kraft

En serie osynliga linjer som passerar från en pol till en annan av en magnet, som tillsammans bildar magnetfältet.


Magnetisk induktion, B

Produktionen av magnetiska egenskaper i en magnetiserbar substans när den placeras i ett magnetfält.


Magnetisk flux

Den totala magnetiska induktionen över eller genom ett specificerat område.


Magnetiskt fält

Utrymmet runt en magnet där den magnetiska kraften kan detekteras.