Strontium Dry Pressing Ferrite Magnetic Compound

- Oct 01, 2019-

Produktbeskrivning

Strontium Dry Pressing Ferrite Magnetic Compound
Allmän beskrivning
Strontium Dry Pressing Ferritmagnetisk förening är lämpliga för framställning av magneter genom torrpressning, som har tillsatts rätt mängd bindemedel och smörjmedel och passerar genom 120 mesh sikt, så att bindemedel ska fördelas jämnt för bättre orientering. Vi kunde leverera föreningen i både spraytorkad eller vibrationsgranulerad formBr HCB Hcj (BH) max Sintrerad densitet

mT gs KA / m Oe KA / m Oe KJ / m 3 MGOe P (g / cm ^)

230 2300 150 1880 240 3010 9,50 1,19 4,6 ± 0,2

230 2300 155 1950 278 3500 9,60 1,20 4,6 ± 0,2

210 2100 150 1880 350 4400 9,00 1,13 4,6 ± 0,2

370 3700 215 2700 231 2900 24,6 3,08 4,6 ± 0,2

4,6 ± 0,2

4,6 ± 0,2