Toshiba utvecklar USIM-kort som är kompatibelt med NFC-mobiltelefoner

- Apr 27, 2019-

Toshiba Corp har utvecklat ett nytt USIM-kort för användning i mobiltelefoner som stöder NFC-funktionen (nära fältkommunikation), i väntan på att den globala utbyggnaden av mobila kontaktlösa tjänster prognostiseras för 2010 och 2011.

USIM-kortet uppfyller de senaste specifikationerna för European Telecommunications Standards Institute-Smart Card Platform (ETSI SCP) och GSM Association (GSMA). Det är också kompatibelt med GSMAs Pay-Buy-Mobile-program, erbjuder fullt stöd för mobila kontaktfria tjänster och uppfyller alla säkerhetsnivåer som krävs för internationella betalningsansökningar.

Företaget kan dra nytta av möjligheter i mobiltelefoner, halvledare och system för att leverera en serie USIM-kort som erbjuder högt förädlade lösningar. Toshiba planerar att släppa ut prover av USIM-kortet i Q3 2009.