Vilka är egenskaperna hos ringvaristorstrukturen

- Apr 20, 2018-

Huvudmaterialet i ringvaristoren är ZnO eller SrTiO3, och elektroden är tillverkad av silverelektrod eller kopparelektrod.


Volt amperekaraktäristiken hos det vanliga motståndet lyder ohms lag, och den volt-ampere som är karakteristisk för ringvaristoren är olinjär. När ringvaristor spänningen är lägre än märkspänningen är ringen varistorens motstånd mycket stor, motsvarar det vanliga motståndet och när ringvaristor spänningen når eller överstiger värdet, kommer ringvaristoren direkt från högimpedanstillståndet till en tillståndet med låg motstånd, arbetsströmmen ökar kraftigt, när spänningen är lägre än nominell spänning, kommer ringvaristoren att återställa till ett högimpedanstillstånd.


Ringen varistor används för att eliminera det elektromagnetiska bruset och gnistan som genereras av mikromotorn i kommutationsmomentet.En av de viktiga anmärkningarna är att när varspänningen på ringvaristoren överskrider sin gränsspänning, kommer ringvaristoren inte att kunna reparera sig själv, vilket lätt kan orsaka skador. Ringen varistor arbetar intermittent och kan inte vara i arbetsläge under lång tid, annars kan det lätt skadas. Därför är det nödvändigt att överväga det matchande problemet mellan ringvaristor och motorens arbetsspänning.