Vad är magnetiska materialens magnetiska egenskaper

- Oct 22, 2019-

För att uttrycka det enkelt är magnetiska egenskaper hos magnetiska material främst magnetstyrkan som bibehålls efter "magnetisering" av permanentmagnetmaterial och hur mycket magnetism som kan bibehållas av "magneter" med samma volym. För mjukt magnetiskt material, nämligen transformator, motor inuti "kiselstålstycke" etc., är huvudegenskaperna för magnetisk egenskap dess permeabilitet och förluststorlek när magnetfält passerar igenom;