Vad orsakar magneter att locka till?

- Jun 24, 2019-

Magneter lockar järn på grund av påverkan av deras magnetfält på järnet. ... När de exponeras för magnetfältet börjar atomer att justera sina elektroner med magnetfältets flöde, vilket också gör järnet magnetiserat. Detta skapar i sin tur en attraktion mellan de två magnetiserade objekten.