Vad är exakt i Flexible Magnets, varför skulle det kunna hålla järnet

- Mar 20, 2019-

Vad är exakt i Flexible Magnets, varför skulle det kunna hålla järnet


En liten bit av fleixble magneter, har oerhört mycket stark sugkraft, det kan ordentligt fästas på järnytan, vad är orsaken?


En magnet, som alla andra föremål på jorden, är gjord av ett oändligt antal atomer. Dessa atomer i magneten är ordnade i ordning enligt en viss regel och har stor magnetism. Järnprodukter är också gjorda av atomer, men dessa atomer är anordnade på ett sådant sätt att de inte genererar ett magnetfält. Om du emellertid sätter en järnprodukt i ett magnetfält, kommer atomen i järnet snabbt att justera sin anpassning och bli enhetlig, och sedan sägs att järnet är magnetiserat.


Vilken magnet som helst har två magnetiska poler, sydpolen (S-polen) och Nordpolen (N-polen); De har båda en karaktäristisk, det vill säga, samma polar avstör varandra och de motsatta polerna lockar varandra. När en järnprodukt magnetiseras av en permanentmagnet skiljer sig polen till vilken magneten är magnetisk. Om magneten har en S-pol i ena änden måste den nya magneten ha en N-pol i den andra änden. Så vi ser fenomenet som magneten lockar järn.


Det är därför Flexibla Magneter kan fästa på järnytan.