Vad är elektromagnetisk skärmning?

- Apr 17, 2018-

Elektromagnetisk skärmning är en skärm som ANVÄNDER ledande material för att minska det växlande elektromagnetiska fältet till det angivna området. Blixtens elektromagnetiska puls sprids runt mittpunkten för blixtnedslaget, som kan nå upp till 2 kilometer och bortom, och inte bara till byggnaden eller dess interna utrustning.Elektromagnetisk avskärmningsteknik består huvudsakligen av två delar: rymdelektromagnetisk avskärmningsteknik och kretselektromagnetisk avskärmningsteknik.Utrymmeelektromagnetisk avskärmningsteknik är genom fördelning i varje azimut är tillförlitliga, kontinuerliga elektriska anslutningar av metallmaterialskiktet för att blockera invasionen av den elektromagnetiska vågen, genom att omvandla elektromagnetisk energi på skärmen och detta kan omvandlas till elektrisk energi, återigen genom jordningsanordningen läcker in i marken.Linjelektromagnetisk avskärmningsteknik är genom metallröret (tanken), liggande och kontinuerliga rörändar (slits) pålitlig jordning för att bilda en skärm för att förhindra elektromagnetisk pulselektromagnetisk induktion och generera överspänning av metalltrådar. Utöver rymdskärmningsfunktionen har linjelektromagnetisk avskärmningsteknik funktionen att generera omvänd elektromotorisk kraft för att kompensera överspänningen av linjen när kretsen introduceras.