Vad är skärmande material

- Dec 09, 2019-[skärmningsmaterial] enligt olika syften med skärmning, kan skärmkropp delas upp i elektrostatisk skärmkropp, magnetisk skärmkropp och elektromagnetisk skärmkropp. Materialen och funktionerna hos de tre skärmkropparna är följande:


1. Elektrostatisk skärmkropp: tillverkad av omvänd magnetiska material (t.ex. koppar och aluminium) och ansluten till marken. Funktionen för en elektrostatisk skärm är att få det elektriska fältet att avsluta på skärmens metallyta och överföra laddningen till jorden.


2, magnetisk skärm: tillverkad av starka magnetiska material med hög permeabilitet (som stål), kan begränsas till magnetfältlinjerna i skärmen.


3, elektromagnetisk skärm: allmänt ANVÄNDER omvända magnetiska material (såsom koppar, aluminium), som främst används för att förhindra högfrekvent elektromagnetiskt fält, påverkan av störningsfältet i blockformvirvel och skärmen och skyddad rymdsgränsyters reflektion, därmed avsevärt försvagar störningsfältet i rymdets skyddade fältstyrkevärde, skärmningseffekten. Ibland kan flerskiktsskyddskropp också användas för att förbättra skärmningseffekten. Det yttre skiktet är vanligtvis tillverkat av material med hög konduktivitet för att öka reflektionseffekten, medan det inre skiktet är tillverkat av material med hög permeabilitet för att öka virvelströmeffekten.