Varför påverkar en ring varistor i motorn EMC?

- Apr 26, 2018-

Typiska spectrumen av de elektriska störningar av dc-motor är en mycket bred och kaotiska puls, och i många fall elektriska störningar kommer att överstiga gränsen (EMC) om nödvändigt undertryckande åtgärder inte vidtas.


Den elektriska störningar av dc-motor är peak spänningen, som genereras huvudsakligen av motor borsten. Det orsakas av frånkopplingsenhet mellan borsten och kommutatorn. Kondensatorn används för att kringgå spänning spik genom att ge en låg impedans kanal till offentliga slutet av bullerkällan.


Kapacitansen kan anslutas till marken mellan varje avledning av motorn, eller mellan två leder. Tillgång kapacitans mellan borsten och marken blir mycket effektiva. Ett annat sätt att minska buller är att placera en induktans enhet direkt på borsten. Effekten av induktans är att förhindra plötslig förändring av nuvarande av borsten när borsten passerar genom klyftan.


Induktans induktans är ca 10 ~ 25 mu H. Choke spolen i serien kan kombineras med den by-pass kapacitansen av marken för att bilda ett lågpassfilter, som kan förbättra den filtrerande effekten av en enda induktans eller kondensator. Den konventionella metoden är att lägga ringen varistor direkt till motor processen.