Varför Varistor är så populär i bilindustrin

- Apr 18, 2018-

Varistor används främst för att upprätthålla den tillfällig överspänning, men likheten i ledare och isolatorer zener diod volt-ampere kännetecken, gör det har en mängd elektroniska komponenter, prestanda som också finns i: 1, hög spänning dc spänning komponenter, låg nuvarande intensitet varistor spänningen stabil kakao för kv, detta är gemensamt diod kan inte göra det. 2. spänning fluktuation test komponenter. 3. dc batteri Skift komponenter. 4. alla tryckbärande komponenter. 5. fluorescerande enhet.


Skyddsfunktionen av Varistor(1) för att skydda naturen, när attacken källa av slagseghet, eller när den inverka nuvarande inte är bortom gränsen, gränsen för varistor spänning kan inte vara bortom acceptabla av underhåll mål impuls klara spänning.(2) effekt motstånd egenskaper tryck känslig resistorn själv bör tåla nuvarande begränsade inverkan, effekt kapacitet och genomsnittliga styrkan av upprepade stötar.(3) det finns två typer av liv egenskaper, en är livet av kontinuerlig uppgift spänning, vilket är den tid när det trycket tryckkänsligt motståndet kan arbeta regler i föreskriven tid av temperatur och system spänning. Andra är livet av övergående rörelse, vilket är antalet gånger som krävs inverkan är möjlig.(4) när varistor deltar i preparatet, förutom skydd effektiviteten i tillståndet normalt stängd, det också kommer att ange vissa biverkningar, vilket är den sekundära effekten av innehållet, som inte bör minska den normala fungerande funktionen av den systemet. Vid denna tid att tänka på delarna av tre, en är av varistor egen elektrisk kapacitet når tiotals till hundratals tusentals pf, andra är att minska störningar under systemspänning, tre är en varistor ickelinjära modulering ström genom den kraften i inre koppling effekt på andra kretsar.