Kina har blivit den globala ledaren inom magnetiska material

- Sep 01, 2018-


Magnetmaterial är ett viktigt grundläggande funktionellt material inom elektronikindustrin, som används allmänt inom hushållsapparater, konsumentelektronik, bilelektronik, industriell strömförsörjning, kommunikation och kommunikation, intelligent robot, miljöskydd, flyg och så vidare. Enligt statistiken över magnetiska material och apparater, var den globala produktionen av permanentmagnet 2017 924 100 ton och Kina uppgick till 824 600 ton, vilket motsvarade 89,23% av den globala produktionen. Den globala produktionen av mjukmagnetism är 303 300 tusen ton, och Kina är 22 200 tusen ton och står för 73,19 procent av den globala produktionen.