Kinas stora genombrott inom absorberande material.

- Apr 17, 2018-

Med den snabba utvecklingen av elektronisk informationsteknik används elektromagnetisk våg mer och mer. Den elektromagnetiska vågan i miljön stör inte bara det elektromagnetiska styrsystemet utan skadar också människors fysiska och psykiska hälsa. Därför är det mycket viktigt att utveckla absorberande material med elektromagnetisk absorptionsförmåga. Dessutom har applikationsvärdet för militär stealth-teknik starkt främjat studien av absorberande material. Under de senaste tio åren har vårt land varit fruktbart inom absorberande material. I det här dokumentet har de viktigaste framstegen i Kinas absorberande material rapporterats genom en kort introduktion av 10 högnivåpapper publicerade i Kina.

image.png