Läkare arbetar under röntgenstrålning med 20 kg ledningssuit

- Apr 27, 2019-

image


I operationsrummet lägger kardiologen på sig 20kg ledningssuite. Under åren har många läkare lidit allvarliga skador på deras ländrygg och knäskarv.


Kärnkraftsolyckan i Japan har blivit många människors sinnen, och andan i "fukushima 50" är beundransvärd. Men i själva verket har vi en grupp speciell sjukvårdspersonal runtomkring oss, som bär varje dag 20 kg blykläder, räddning av röntgenstrålning, på operationsbordet i mer än 10 timmar för att behandla patienter.