Experter från den kinesiska vetenskapsakademin har utvecklat nya anti-elektromagnetiska interferensmaterial

- Apr 17, 2018-

Reportern förstår från den kinesiska vetenskapsakademins högteknologiska institut för materialvetenskap, dess tillämpning av avancerade materialcenterforskare har utvecklat en ny typ av elektromagnetiska interferensresistensmaterial. Skärmningsförmågan kan uppnå 56 db, vilket är mer än 60% högre än vanliga material. De relevanta resultaten publiceras i vetenskap och teknik för kompositmaterial och har godkänt det nationella uppfinningspatentet.


Med den breda tillämpningen av modern dator- och kommunikationsteknik blir elektromagnetisk störning alltmer allvarlig. Utvecklingen av högpresterande elektromagnetiskt skärmningsmaterial har blivit målet för många materialforskare. Jämfört med traditionella metallskärmningsmaterial har polymerkompositer blivit en forskningspotpunkt de senaste åren på grund av deras fördelar med lätt vikt, korrosionsbeständighet, enkel bearbetning och elektrisk ledningsförmåga.Hefei materialvetenskap forskningsinstitut av kinesiska vetenskapsakademin vid tillämpning av avancerade material av hjärtat och vänner forskare och viceforskare zhang led forsknings- och utvecklingsteam, välj hög elektrisk ledningsförmåga hos flerväggiga kolnanorör som funktionella material, såsom kemisk korrosionsbeständighet , högtemperaturresistent utförande av poly (vinylidenfluorid som polymermatris, anta metoden för hetpressning och etsning av en lätt plank av nanokomposit framställs. På grund av sin unika strukturdesign har materialet erhållit utmärkt elektromagnetisk avskärmningsförmåga.