Japan har utvecklat genomskinliga och starka magnetiska material

- Apr 17, 2018-

Japanska forskare har utvecklat ett genomskinligt starkt magnetiskt filmmaterial, framtiden förväntas användas för forskning och utveckling inom fordonsindustrin, flygplans vindrutan visar direkt informationen som olja, karta över en ny generation av transparenta magnetiska enheter.Japan elektromagnetiska material forskningsinstitut och forskare vid nordöstra universitetet och andra institutioner i Storbritannien tidskriften vetenskapliga rapporter, säger rapporten, det nya materialet kallas nanopartiklar material, med nanoskala magnetiska järn kobolt legering metallpartiklar och isolerande material aluminium fluor att göra.Forskarna fann att nanometer järn kobolt legering spridda i mediet av aluminium fluor, denna struktur kan också spela en stark järn kobolt legering magnetisk och två funktioner aluminium fluorid genomtränglig för ljuskvalitet kan rumstemperatur visa hög genomsläpplig ljuskvalitet och stark magnetism. Forskarna fann också att insynen i material kan styras av magnetfält, en ny typ av magneto-optisk effekt.Forskare säger att transparenta magnetiska material har utvecklats omfattande i hela världen, men studien är den första som utvecklats vid rumstemperatur under förutsättning att starka transparenta magnetiska material förväntas vara industri, inklusive elektrisk, magnetisk och optisk utrustning, innovativ teknikutveckling .