NEWLIFE lanserade den nya flexibla magnetfabriken

- Oct 16, 2019-

NEWLIFE lanserade den nya fabriken för flexibla magneter


image


Efter ett år med konstruktion och förberedelser har den första fasen av NEWLIFE MAGNETICs nya flexibla magnetfabrik avslutats och företaget har börjat installera den nya linjen Flexibla magneter från juli 2019. I oktober i år installerades de nya linjerna för flexibla magneter och är redan i bruk.


Efter lanseringen av den nya fabriken för flexibla magneter kommer kapaciteten för flexibla magneter att öka till 4 000 ton per månad. Med en högre nivå av automatisering och produktionsmiljö och mer avancerad teknik kommer de flexibla magneterna som produceras av den nya fabriken att ha mer stabil kvalitet, snabbare leveranstider och bättre service.


image


Området för ny fabriksmark är 70 000 kvadratmeter, 120 000 kvadratmeter byggnadsutrymme och när fabriken är helt byggd kommer det att arbeta 1 000 personer här.

image