Newlife Magnet vann en rättegång mot magnetisk receptiv material kopiator

- Apr 06, 2018-

Newlife Magnet är inovatorn av utskrivbart magnetiskt mottagligt material under 2007, eller kallas utskrivbar järnfilm. när materialet lanserades på marknaden anses det allmänt som en revolutionerande produkt för reklamindustrin, så denna produkt gick snabbt in i trycksaker och reklambranschen snabbt och blev en känd produkt på mycket kort tid.

Samtidigt såg några små kopiatorer denna fantastiska produkt, de trodde att det kommer att bli en ny chans för dem att tjäna lite pengar, så vissa kopiatorer börjar göra liknande material av låg kvalitet men lanseras på marknaden. Detta sätter mycket av problem för användarna och skadade alla delar i denna kedja.


Newlife bestämde sig för att stämma en av de största kopiatorerna 2016, efter 2 års kamp, vann Newlife äntligen rättegången, domstolen tvingar all billig kopiare att stoppa kränkning av Newlife-patent och sluta göra liknande magnetiska receptiva material.


Newlife respekteras av markeringen genom inovation, och Newlife respekterar alla intellektuella egenskaper. denna vinst av denna rättegång uppmuntrade oss och gav oss mer förtroende vi skyddar oss, samtidigt som Newlife kommer att satsa mer på FoU för att skapa fler produkter för tryck och reklambranschen.